Alfian Seorang remaja yang sederhana.

Yaumul Mahsyar

2 min read

Yaumul Mahsyar

Pengertian Yaumul Mahsyar – Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas materi secara lengkap yaitu mengenai Pengertian Yaumul Mahsyar, Tahapan, Dalil, Hikmah beserta Penjelasan.

Maka untuk melengkapi tema pembahasan kita kali ini maka, mari simak saja ulasan selengapnya yang ada di bawah ini.

Pengertian Yaumul Mahsyar

Yaumul Mahsyar

Yaumul Mahsyar adalah hari dimana ketika itu semua umat manusia setelah semua dibangunkan kembali dari alam kubur ketika datangnya hari kiamat untuk menantikan suatu pengadilan dari Allah SWT. “Padang Mahsyar”.

Lalu semuanya dibangkitkan dari alam kubur tanpa terkecuali dan mereka semua akan dikumpulkan untuk menantikan pengadilan yang akan diberikan oleh Allah SWT. Dan semuanya akan mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya selama masa hidupnya di dunia.

Lalu keterangan yang dijelaskan di dalam Al Quran tentang hari kiamat sudah disebutkan terdapat 31 nama yang diantaranya ialah:

Tulisan LatinArtinya
Yaumul Qiyamah Hari kiamat
Yaumud Din Hari pembalasan
Yaumul FathHari kemenangan
Yaumut ThalaqHari perpisahan
Yaumul Jam’iHari berhimpun
Yaumul KhuludHari kekekalan
Yaumul KhurujHari keluar
Yaumul HasyrHari penyesalan
Yaumul FashlHari pemisahan
Yaumut TaghabunHari ditampakkan semua kesalahan

Baca Juga : Arti Qadarullah

Penjelasan Mengenai Keadaan di Yaumul Mahsyar

Keadaan manusia pada saat berada Yaumul Mahsyar dan kondisi manusia berada di Padang Mahsyar. Semuanya sangat bergantung terhadap apa yang pernah diperbuatnya pada masa hidupnya pada saat masih berada di alam dunia.

Dimana ketika itu keadaan semua menusia hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka sudah tidak lagi akan peduli terhadap orang yang ada disekitarnya. Meskipun mereka semasa hidupnya adalah keluarga seperti misalnya hubungan ibu atau ayah dan anak.

Dimana ketika itu semua manusia Tidak lagi mengenal istilah kata tolong-menolong. Dan bahkan untuk saling bertegur sapa pun sudah tidak lagi bisa mereka lakukan meskipun mereka yaitu keluarga dekat.

Lalu keadaan ketika berada di Padang Mahsyar dimana Matahari ketika itu berada tepat di atas kepala semua manusia yang hanya berjarak sekitar 2 mata busur panah. Maka keadaan manusia ketika itu dalam keadaan ter-panggang oleh begitu panasnya sinar Matahari.

Kemudian dengan panasnya sinar matahari sehingga membuat keringat semua manusia menjadi mengalir dengan begitu deras. Maka membuat padang mahsyar menjadi tergenang dan diiringi dengan rasa takut yang sangat luar biasa.

Tetapi, bagi mereka yang tergolong orang beriman, dan juga beramal sholeh serta ketika semasa hidupnya banyak melakukan perbuatan baik, maka mereka akan dilindungi dari panasnya terik cahaya matahari.

Selanjutnya bagi orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan syafaat oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, yakni:

  • Akan dipermudah dan dipercepat proses pertanyaan dan akan dengan lebih mudah masuk kedaam Surga.
  • Akan di tambahkan timbangan pahalanya agar lebih berat dibandingkan dengan semua dosanya.
  • Akan dimasukan kedalam Surga tanpa harus dihisab.

Baca Juga : Yaumul Milad Artinya

Golongan Yang Mendapat Naungan ‘Arsy Allah Ta’ala

Lalu ada 7 golongan yang nantinya akan diberikan syafa’at oleh Baginda Nabi Muhammad SAW di Yaumul Mahsyar yaitu antara lain:

  • Bagi mereka yakni seorang remaja yang hatinya dan hidupnya selalu senantiasa tertambat dimasjid.
  • Bagi mereka seorang Pemimpin yang adil dan Bijaksana.
  • Bagi orang yang selalu mempunyai ke ikhlasan di dalam bersedekah
  • Bagi meraka dua insani/manusia yang mencintai, menyayangi dan juga berpisah semua semata karena Allah SWT.
  • Bagi mereka/orang yang semasa remajanya menggunakan menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah.
  • Bagi mereka yakni seorang Muslim yang selalu menyempatkan dirinya beribadah dengan bangun disepertiganya malam, dan berdoa hingga seorang tersebut meneteskan air matanya.
  • Bagi mereka/ Seorang pria yang pada saat diajak melakukan suatu zina dan kemudian ia berkata “Sesungguhnya aku takut pada Allah” .

Dalil Tentang Yaumul Mahsyar

Berdasarkan penjelasan yang ada di dalam ayat suci Al Quran sangat banyak sekali Firman Allah yang menerangkan mengenai perkara dan penjelasan Yaumul Mahsyar. Diantaranya misalnya seperti yang tertera dalam : Surat Al Ma’arij ayat 43 dan 44 yang berbunyi :

Dalil Yaumul Mahsyar

Adapun makna yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu bahwa kelak mereka semua akan dipanggil oleh Malaikat dengan seruan : “Wahai manusia, kalian semua harus keluar dari kubur kalian, dan berkumpul (di suatu tempat)”.

Baca Juga : Yaumul Jaza Artinya

Lalu mereka semua akan digiring oleh Malaikat dengan menuju ke suatu tempat dan mereka semua akan memadati tempat tersebut yang dikenal dengan sebutan Padang Mahsyar.

Yaumul Mahsyar

Kemudian seperti yang tertulis dalam suatu Hadits yang Diriwayatkan oleh Al Imaam Al Bukhary no: 893. Seperti yang di sampaikan oleh satu Sahabat yakni Ibnu Umar r.a bahwasannya dimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi:

Yaumul Mahsyar

Demikian pembahasan mengenai yaumul mahsyar, semoga ulasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Terima Kasih

Alfian Seorang remaja yang sederhana.

Arti Syukron

Alfian
2 min read

Yaumul Jaza Artinya

Alfian
2 min read

Fii Hifzillah Artinya

Alfian
2 min read
close