Rizki Seorang remaja yang suka menulis tentang hal apapun dan pengangguran.

Doa Masuk dan Keluar Rumah

1 min read

Doa

Doa Masuk dan Keluar Rumah – Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya apalagi akan naik kendaraan, dianjurkan sekali untuk membaca doa agar perjalanannya aman dan dapat perlindungan oleh Allah SWT.

Selain itu, agar aktivitas atau perjalanan Anda dari mulai meninggalkan rumah sampai dengan masuk rumah kembali, diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Doa Masuk Rumah

Doa Masuk Rumah

اَللهُمَّ اِنّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَالْمَوْلِجِ وَخَيْرَالْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبّنَا تَوَكَّلْنَا

ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKA KHOIROL MAULIJI WA KHOIROL MAKHROJI BISMILLAAHI WA LAJNAA WA BISMILLAAHI KHOROJNAA WA ‘ALALLOHI ROBBINAA TAWAKKALNAA.

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakkal.”

Baca Juga : Arti Al Amin

Doa Ketika Masuk Rumah Kosong

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ

ASSALAAMU’ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBAADILLAAHISH SHOOLIHIINA

Artinya:

“Salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang sholeh”

Doa Keluar Rumah

Doa Keluar Rumah

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

BISMILLAAHI TAWAKKALTU ‘ALALLOOHI LAA HAWLAA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHI

Artinya :

“Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah.”

Baca Juga : Doa Bepergian

Hadist Disunnahkan Membaca Doa Keluar Masuk Rumah

Dikeluarkan Abu Daud dalam Sunan-nya (5096),

Ibnu ‘Auf menyampaikan hadits kepada kami, Muhammad bin Isma’il menyampaikan hadits kepada kami, ia berkata: ayahku (Isma’il) menyampaikan hadits kepadaku, dan aku juga melihat dalam kitab-nya Isma’il.

Ia berkata: Dhamdham menyampaikan hadits kepadaku, dari Syuraih, dari Abu Malik Al Asyja’i, ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “jika seseorang masuk ke rumahnya, hendaknya ia mengucapkan: Allahumma inni asaluka khayra maulaji, wa khayral makhraji, bismillahi walajna, wa bismillahi khrajna, wa ‘alallahi rabbana tawakkalna (Ya Allah aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah, kami masuk, Dan dengan nama Allah kami keluar. Dan kepada Allah juga lah, wahai Rabb kami, kami bertawakkal). Lalu baru setelah itu mengucapkan salam kepada penghuninya

Juga dikeluarkan oleh Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir (3375) dari Hasyim dari Muhammad bin Isma’il, dan Al Baihaqi dalam Ad Da’awat Al Kabir (407) dari jalan Abu Daud, dengan sanad yang sama.

MasyaAllah, berdoa sangat banyak sekali manfaat kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu membaca doa setiap hari.

Sumber : muslim.or.id/24062-derajat-hadits-doa-masuk-rumah.html

Rizki
Rizki Seorang remaja yang suka menulis tentang hal apapun dan pengangguran.

Perbedaan Qada dan Qadar

Rizki Rizki
2 min read

Doa Bepergian

Rizki Rizki
1 min read
close